Please enable JS

SIKÇA
SORULAN
SORULAR

EPİAŞ

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. anlamına gelir. Faaliyet amacı ve konusu; "Piyasa işletim lisansında yer alan enerji piyasalarının etkin, şeffaf, güvenilir ve enerji piyasasının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanması, kurulması, geliştirilmesi ve işletilmesidir. Eşit taraflar arasında ayrım gözetmeden güvenilir referans fiyat oluşumunun temin edilmesi ve artan piyasa katılımcı sayısı, ürün çeşitliliği ve işlem hacmiyle likiditenin en üst düzeye ulaştığı, piyasa birleşmeleri yoluyla ticaret yapılmasına imkan tanıyan bir enerji piyasası işletmecisi olmaktır."

EPDK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu. Türkiye enerji piyasalarını düzenleyen temel kamu organıdır.

PTF Ne Demektir?
"Piyasa Takas Fiyatı" anlamına gelir.
PTF Nereden Öğrenilebilir?
https://seffaflik.epias.com.tr/transparency/piyasalar/gop/ptf.xhtml linkinden piyasa takas fiyatlarının güncel rakamlarına ulaşılabilir.

Gün Öncesi Piyasası (GÖP) Nedir?

EPİAŞ’ın elektrik piyasası işletim lisansı almasıyla birlikte, piyasa işletim lisansında yer alan elektrik piyasalarının etkin, şeffaf, güvenilir ve sektör ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanması, kurulması, geliştirilmesi ve işletilmesi amacı ile birçok yeniliğin hayata geçirilmesi hedefleyen artan piyasa katılımcı sayısına cevap verebilecek, sektör beklentilerini karşılayacak ve yurt dışı muadilleri seviyesinde bir yazılımdır.

Gün İçi Piyasası (GİP) Nedir?
Türkiye Elektrik Piyasasının daha şeffaf ve etkin, mali açıdan güçlü, Avrupa Birliği elektrik piyasaları ile entegre bir yapıda olabilmesi için çalışmalar devam etmekte olup, sürekli gelişen ve serbest piyasa amacıyla ilerleyen Türkiye Elektrik Piyasasında katılımcıların daha dengeli ve etkin rol üstlenmesini sağlamak amacıyla 1 Temmuz 2015 tarihinde Gün İçi Piyasası faaliyete geçmiştir.
Gün İçi Piyasası (GİP) Nedir?
Türkiye Elektrik Piyasasının daha şeffaf ve etkin, mali açıdan güçlü, Avrupa Birliği elektrik piyasaları ile entegre bir yapıda olabilmesi için çalışmalar devam etmekte olup, sürekli gelişen ve serbest piyasa amacıyla ilerleyen Türkiye Elektrik Piyasasında katılımcıların daha dengeli ve etkin rol üstlenmesini sağlamak amacıyla 1 Temmuz 2015 tarihinde Gün İçi Piyasası faaliyete geçmiştir.